Nyheter og arrangementer

Nyheter etter kategory:


Ledige stillinger:

Direktør akvakultur
Lagt inn 12/11/2018
I og rundt vår bransje

Utvikle tilpasningsstrategier for småskala oppdrett.

Lagt inn 07/06/2012 • Nyhetskategorier: I fokus


Oppdrett av Pangasius i Mekong Delta, Vietnam var et av fem case studier som ble evaluert i Aqua-Climate prosjektet.<br><span>Image by Simon Wilkinson, Network of Aquaculture Centers in the Asia-Pacific (NACA)</span>

Et konsortium av partnere satt sammen av Network of Aquaculture Centres i den asiatiske delen av Stillehavet har vært involvert i Aqua-Climate prosjektet. Akvaplan-niva har vært involvert i prosjektet for å se på hvordan småskala oppdrettere kan tilpasse sin produksjon til klimaendringer. Prosjektet, finansiert av NORAD, hadde som mål å identifisere kortsiktige og noe mer langsiktige effekter av klimaendringer på viktig akvakultursystemer, samt utvikle strategier slik at oppdrettere står best mulig rustet til å takle disse endringene.

Prosjektet har fokusert på fem case studier som er viktige ut fra et næringsmessig og/eller matsikkerhets perspektiv: Oppdrett av Pangasius i Mekong Deltaet, Vietnam), milkfish oppdrett på Filipinene, ekstensivt rekeoppdrett i India, ekstensivt polykultivering av reke/fisk/krabbe i Vietnam og kulturbetinget fiske i innlands reservoarer på Sri Lanka. Prosjektet kartla oppdretternes oppfatninger av hva klimaendringer vil bety for dem gjennom intervjuer samt så på effekter ved ulike scenarier gjennom modellering. Alle områdene som var inkludert i studien vil oppleve betydelig påvirkning av klimaendringer som f.eks økt havnivå, inntrenging av sjøvann i ferskvannssystemer, endringer i nedbørsmengden og eksponering for mer ekstrem vær.

En regional workshop på klimaendringers påvirkning på fiskeri- og havbruksnæringen ble avholdt i Bangkok med politikere på høyt nivå fra hele regionen. Resultatene fra prosjektet ble fremlagt her og en fikk tilbakemeldinger på de anbefalinger som var gitt i rapporten. 12 ulike nasjoner deltok samt representanter fra Mekong River Commission, Southeast Asian Fisheries Development Center, WorldFish Center, Secretariat of the Pacific Community og FAO.

Som den første studien i sitt slag innenfor akvakultur har prosjektet banet vei for flere studier på hvilke konsekvenser klimaendringer vil ha på havbruksnæringen i regionen. I sin åpningstale sa Chargé d’affaires ved den norske ambassaden i Bangkok, Erik Svedahl, at Aquaclimate prosjektet avviker fra andre prosjekter der en ikke tydelig nok har sett små samfunn og enkelt oppdretteres mulighet til å tilpasse seg klimaendringer. “Jeg ønsker å understreke behovet for å videreføre denne typen studier utviklet gjennom Aquaclimate, for å bedre forstå og håndtere effektene av klimaendringer i regionen”. “Et sentralt budskap som Norge vil ta med seg til Rio+20 konferansen i neste måned er at matproduksjon som tåler klimaendringer bør fremmes innenfor både landbruk og havbruk.”

Følg denne linken for å lære mer om våre tjenester koblet til Internasjonal akvakultur: http://www.akvaplan.niva.no/no/aquaculture/management_and_supervision

More News

Lagt inn 16/03/2017 • Nyhetskategorier: Nyheter

Lagt inn 16/03/2017 • Nyhetskategorier: I fokus

Fiskeridirektoratets miljøpris til Akvaplan-niva

Lagt inn 26/08/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Ingen innsikt uten oversikt

Lagt inn 26/06/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva og NIVA workshop om Mikroplast

Lagt inn 11/06/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Lenge leve muslingen

Lagt inn 08/06/2015 • Nyhetskategorier: Nyheter

Rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden

Lagt inn 07/05/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva 30års jubileumsseminar

Lagt inn 26/03/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva AS har solgt Senja Akvakultursenter AS til Lerøy Aurora AS

Lagt inn 10/03/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

New taxonomic guide to the Arctic calcareous tubeworms

Lagt inn 15/12/2014 • Nyhetskategorier: Nyheter