Nyheter og arrangementer

Nyheter etter kategory:


Ledige stillinger:

I og rundt vår bransje
Akvaplan-niva satser på ungdom -signerte avtale som inkluderer elever fra videregående skoler i forskning

Fredag 25. april var elevene fra Nord-Troms og Senja videregående skoles akvakultur linje samlet for å overvære signeringen av avtalen som gir dem innblikk i fremtidens næring –Akvakultur. Akvaplan-niva inngår et samarbeid med disse videregående skoler, der elvene skal delta i forskningsprosjekter relatert til Akvakultur, slik at kunnskap og praksis blir tettere sydd sammen i undervisningen. Forskningsinstitusjoner er ikke tradisjonelle [...] Les mer

Lagt inn 05/05/2014 • Nyhetskategorier: I fokus


Akvaplan-niva fra arktis til tropisk

Det Latinamerikanske forskningsprogrammet har finansiert Akvaplan-nivas Olje & Miljø Forskningsgruppe med et 3-årig prosjekt. Prosjektet, kalt “Integrert vurdering av oljesøl påvirkning og gjenoppretting på brasiliansk kysthabitater”, vil bli utviklet i samarbeid med det brasilianske føderale universitetet i Parana. Kysthabitater i tropiske og subtropiske områder er avgjørende for lokale livsopphold og fiskerier fordi de tjener som grunnlag for avl og oppvekstområdet [...] Les mer

Lagt inn 04/03/2014 • Nyhetskategorier: I fokus


Nytt EU FP7 prosjekt DEVOTES

EU prosjektet “Utvikling av innovative verktøy for å forstå marin biodiversitet og vurdere god miljømessige status” (DEVOTES) bruker forskning for å utvikle verktøy for holistisk økosystem-basert styring som støtte til Marine Strategy Framework Directive (MSFD). MSFD krever at alle Europas regionale hav skal oppnå en god miljømessig status (Good Environmental Status - GES) innen 2020. DEVOTES ble opprettet som svar [...] Les mer

Lagt inn 17/10/2013 • Nyhetskategorier: I fokus


MAXIMUS – Nytt brukerstyrt EU prosjekt

Prosjektet "Innovative rearing and stunning of farmed turbot and sole to meet future challenges regarding quality production and animal welfare" (MAXIMUS, no. 286200) er nytt EU FP7 brukerstyrt prosjekt rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMEs). Prosjektet har som mål å forbedre produksjon av piggvar og tunge i oppdrett. Forskere fra Akvaplan-niva på Island og i Norge deltar i og koordinerer prosjektet.

Lagt inn 20/06/2013 • Nyhetskategorier: I fokus


[...] Les mer

Lagt inn 11/06/2013 • Nyhetskategorier: I fokus


Nytt EU-prosjekt - ARAMACC

Akvaplan-niva er partner i EU-kommisjonens Marie Curie Initial Training Network: “Annually-resolved archives of marine climate change - development of molluscan sclerochronology for marine environmental monitoring and climatology (ARAMACC)”. Dr. Michael Carroll, forsker og koordinator for Klima og økosystem, har en sentral rolle i dette prosjektet, og skal utføre forskning, opplæring, studentveiledning samt være vert for en sommerskole. EU har tildelt [...] Les mer

Lagt inn 29/05/2013 • Nyhetskategorier: I fokus


Nye industrielle slakteprosedyrer for flatfisk

Akvaplan-niva sin forskergruppe innen akvakultur har nylig blitt finansiert av Norges Forskningsråd (Havbruksprogrammet) for å delta det brukerstyrte innovasjonsprosjektet ‘Velferdsoptimalisering ved industriell slakt av Atlantisk kveite’. De siste årene har det vært sterk fokus på bedøvelsesmetoder for fisk, men det finnes i dag ikke spesialutviklet utstyr for slakt av flatfisk siden dette, spesielt i Norge, har vært en relativt liten [...] Les mer

Lagt inn 08/04/2013 • Nyhetskategorier: I fokus


Akvaplan-niva lanserer utstilling på Polaria i Tromsø

I november åpnet utstillingen “Snakkende skjell” på Polaria, det arktiske opplevelsesenteret i Tromsø. Utstillingen viser hvordan forskere lytter til hva skjell kan fortelle oss om det arktiske marine økosystemet i en tid med raske endringer. Besøkende kan lære om den geografiske fordelingen av blåskjell i Arktis, samt om hvordan skjellenes vekst og atferd kan benyttes som indikatorer på klimaendringer og [...] Les mer

Lagt inn 13/02/2013 • Nyhetskategorier: I fokus


Page 2 of 3 pages  < 1 2 3 >