Nyheter og arrangementer

Nyheter etter kategory:


Ledige stillinger:

I og rundt vår bransje
Beskyttelse av ålegras – viktig habitat for torskeyngel

I løpet av sommeren har forskere fra Akvaplan-niva vært på feltarbeid for å forske på ålegrasenger, med spesielt fokus på deres rolle og funksjon i økosystemet som oppvekstområde for småfisk.  Ålegras er en karplante som dekker mudder og leire på havbunnen, og tjener som viktig habitat for yngel av blant annet kysttorsk. ‘Vi undersøkte fiskesamfunnene og hvordan de bruker vegetasjonen. [...] Les mer

Lagt inn 21/08/2012 • Nyhetskategorier: I fokus


Utvikle tilpasningsstrategier for småskala oppdrett.

Et konsortium av partnere satt sammen av Network of Aquaculture Centres i den asiatiske delen av Stillehavet har vært involvert i Aqua-Climate prosjektet. Akvaplan-niva har vært involvert i prosjektet for å se på hvordan småskala oppdrettere kan tilpasse sin produksjon til klimaendringer. Prosjektet, finansiert av NORAD, hadde som mål å identifisere kortsiktige og noe mer langsiktige effekter av klimaendringer på [...] Les mer

Lagt inn 07/06/2012 • Nyhetskategorier: I fokus


Miljøforvaltning av kystnære sjøresipienter

Akvaplan-niva gjennomfører i vår og sommer en omfattende miljøovervåking i de marine resipientene for kommunale utslipp fra Tromsø by. I henhold til EUs avløpsdirektiv skal utslippene sekundærrenses dersom det går mer enn 10 000 pe (personekvivalenter) til sjø (unntatt elvemunning), med mindre det kan dokumenteres at resipienten kan klassifiseres til "mindre følsom". http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/info/glossary_en.htm#domwaste. Da vil kravet være minimum primærrensing/passende rensing. [...] Les mer

Lagt inn 18/04/2012 • Nyhetskategorier: I fokus


Bærekraftig forvaltning av havet

Den europeiske unionen har etablert en integrert maritim politikk for å rette fokus mot den voksende betydningen av maritim virksomhet og de potensielt økte negative innvirkninger det kan ha på miljøet. Akvaplan-niva leder et program som vil skape et system for modellering av integrerte økosystembaserte konsekvensutredninger og som vil forbedre det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av Europas subarktiske til arktiske hav.

Lagt inn 22/02/2012 • Nyhetskategorier: I fokus


Page 3 of 3 pages  < 1 2 3