Ressurssenter

I og rundt vår bransje

" >

Lagt inn 16/03/2017 • Nyhetskategorier: Nyheter


" >

Lagt inn 16/03/2017 • Nyhetskategorier: I fokus


Fiskeridirektoratets miljøpris til Akvaplan-niva

Akvaplan-niva mottok i dag Fiskeridirektoratets miljøpris for 2015. Prisen ble delt ut av fiskeriminister Elisabeth Aspaker og Fiskeridirektør Liv Holmefjord på Aqua Nor i Trondheim. Selskapet ble tildelt prisen for sin innsats i utviklingen av rognkjeks som rensefisk i oppdrett.

Lagt inn 26/08/2015 • Nyhetskategorier: I fokus


Ingen innsikt uten oversikt

«Alt henger sammen med alt» er en av landsmoder Gro sine mest berømte erkjennelser. Det skulle borge for at man fort mister perspektivet når ting blir revet ut av sin sammenheng. I Aftenpostens bilag med den forventningsskapende tittelen «Innsikt» var vi 6. juni vitner til en øvelse der bilagets journalister tegner et mørkt bilde av oppdrettsnæringens bæreevne og framtid. Med «innsikt» i noen tilfeldige klipp fra ulike websider og løsrevne intervju av enkeltpersoner om næringens utfordringer gir journalistene uttrykk for dyp mistillit til norsk oppdrettsnæring sitt miljøengasjement. Der skrives det blant annet at havet trues av overgjødsling, sjøbunnen drukner av næringssalter og artsmangfoldet svekkes.

Lagt inn 26/06/2015 • Nyhetskategorier: I fokus


Akvaplan-niva og NIVA workshop om Mikroplast

Mens det i den senere tid har vært et økende fokus på søppel i verdenshavene, har tematikken rundt mikroplast vært mindre kjent. Dette er mikroskopiske plastpartikler mindre enn 5 mm fra kosmetikk, andre produkter samt nedbrutte partikler fra større plastsøppel. 27-28 mai arrangerte Akvaplan-niva og NIVA en workshop i Oslo for å diskutere effekten av mikroplast på marine økosystemer og helse.

Lagt inn 11/06/2015 • Nyhetskategorier: I fokus


Lenge leve muslingen

Muslingen Arctica islandica, på norsk kuskjell, kan bli over 500 år gammel. For 15 år siden oppdaget forskere at denne langlevde muslingen også er å finne på Ingøy i Måsøy kommune, Finnmark. Dette er verdens nordliges populasjon av denne arter. Denne oppdagelsen ble gjort av Michael Carroll som er marinbiolog ved Akvaplan-niva.

Lagt inn 08/06/2015 • Nyhetskategorier: Nyheter


Rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden

Akvaplan-niva har publisert en rapport om laksefisker vandring i Bøkfjorden og Neidenfjord. Studien er gjennomførtpå oppdrag fra Sør-Varanger kommune, Sydvaranger Gruve AS og Norterminal.

Lagt inn 07/05/2015 • Nyhetskategorier: I fokus


Akvaplan-niva 30års jubileumsseminar

Akvaplan-niva er 30 år. Veien fra liten gründerbedrift til forskingsselskap med mer enn 100 ansatte ble feiret med et jubileumsseminar der ansatte fra alle APN-kontorene var representert sammen med venner av APN. Seminaret ble holdt i auditoriet på Framsenteret og gav et bredt innsyn i det mangefasetterte arbeidet til selskapet under overskriften Verdiskaping gjennom forskning. Etter introduksjonstaler fra direktør Salve [...] Les mer

Lagt inn 26/03/2015 • Nyhetskategorier: I fokus


Page 1 of 6 pages  1 2 3 >  Last ›

Siste vitenskaplige artikler

Dugelighetsbevis. Jøkelfjord Laks AS. Lokalitet Fjellbukt
Emaus, P.A.
APN-4614.01
TEFTS-fadderstipend: Forberedende prosjekt for utvikling av produksjonskonsept for kråkeboller
Jonassen T.M.
APN-643.1828, 19 pp
Smålaks vs. høstsmolt: Prestasjon og velferd i sjøfasen. Sluttrapport FoU T-TN-17 2016 G
Chris Emblow - Admin
Position, swimming direction and group size of fin whales (Balaenoptera physalus) in the presence of a fast-ferry in the Bay of Biscay
Ana Sofia Aniceto
Drivers for increased use of the Northern Sea Route. Transport logistics and -strategies of Russian mineral industry
Rautio, R. & Bambulyak, A.
APN-7666.01