SensE teknologi og innovasjon

SensE omsetter vitenskapelige resultater til praktiske verktøy for å håndtere miljørisiko som følge av oljeutslipp, spesielt ved aktiviteter i sensitive områder.

Vi integrerer forskningsutvikling med praktisk erfaring for å utvikle nye tilnærminger og forbedre eksisterende metodikk og støtteverktøy i miljørisikovurderinger. Vi er også engasjert i innovasjonsprosjekter som krever en integrert forståelse av marint liv og operasjonelle utfordringer.

Utvikling av neste generasjon av risikovurderingsverktøy

Kombinasjonen av erfaring innen både biologisk sensitivitetsproblemstillinger i vurderinger av miljørisiko og operative forhold ved oljevern gir SensE et unikt grunnlag for å gjennomføre prosjekter der vitenskapelige resultater er omsatt til praktiske verktøy for operativ bruk. SensE leder et arbeid med flere konsulentselskap i utviklingen av en ny multi-compartment, multi-level risikovurdering modell for global anvendelse.

SensERA

SensERA er vårt dataverktøy for å utføre kvantitative miljørisikovurderinger. Ved å kombinere design og spesifikasjoner gitt av SensE-gruppenog programmeringskompetanse på høyt nivå av Kantega (http://www.kantega.no), vår foretrukne IT-partner, er vi i stand til å utføre detaljerte analyser, uten at det går på bekostning av antall simuleringer eller antall arter det analyseres på. I våre analyser, inkluderer vi alle arter hvor kvantitative data finnes, og hele spekteret av oljedriftsimuleringer for utslippsrater og varigheter. Denne oppløsningen opprettholdes i resultatene som genereres, så vel for miljørisiko samt utfallsrommet av mulige konsekvenser. SensERA utvikles kontinuerlig for å imøtekomme nye tilnærminger og brukerbehov.

SensEweb

SensEweb (www.senseweb.no) er vårt prosjektetnettsted, der komplette sett med resultater fra analysene kan gjøres tilgjengelige. Dette gir full åpenhet av både tilnærming og resultater overfor samfunnet generelt og interessehavere. Ved å kombinere output fra SensERA og våre GIS-verktøy, presenteres resultater i et intuitivt brukergrensesnitt, som er utviklet på samme prinsipper og med den samme IT-partner som SensERA. Vårt prosjektnettsted gir også funksjonalitet for å presentere informasjon fra feltundersøkelser, der plasseringen av geotaggede fotografier presenteres i Google Maps gjennom et grensesnitt designet av Kantega for SensEweb. Tilgang til ulike nivåer av informasjon er organisert gjennom spesifiserte grupper og roller, med egne passord og brukernavn for våre kunder.

Akvaplan-niva i Aksjon

SENSERA gir variable firgurer og resulater som er spesialtilpasset ulike behov for miljørisikoanalyser i følsomme områder. <span>Image: Geir Morten Skeie</span>
SENSERA gir variable firgurer og resulater som er spesialtilpasset ulike behov for miljørisikoanalyser i følsomme områder.Foto: Geir Morten Skeie

For mer informasjon

Cathrine Stephansen
css@akvaplan.niva.no

Relatert lesing

Oljevernberedskap - Lofoten og Vesterålen – Analyse av beredskap mot akutt forurensning.

Skeie, G. M. (2010)

APN-4526.04 (In Norwegian). Client: Norwegian Clean Seas Association for Operating Companies (NOFO).

Felles prioriteringsmodell for beskyttelse og sanering av områder mot oljeforurensning, inndeling i prioritetsklasser.

Spikkerud, C.S. og G.M. Skeie (2010)

APN-4526.03 (In Norwegian). Client: Norwegian Clean Seas Association for Operating Companies (NOFO).