Operasjonell beslutningsstøtte

Petroleumsvirksomheten er kompleks og tverrfaglig og krever at beslutningstakere trekker på et vell av ulike kilder og typer av informasjon. Innhenting av riktig informasjon og plassering i riktig kontekst for beslutningstaking er en krevende oppgave.

SensE gir operasjonell beslutningsstøtte til sine kunder ved å trekke påomfattende bakgrunn fra et stort antall prosjekter, vårt nasjonale og internasjonale nettverk, erfaring med og forståelse av datasett, metoder og tilnærminger, samt erfaring i design og anvendelse av fotografisk kartlegging innen geografiske informasjonssystemer.

Beslutningstakere trenger det riktige beslutningsgrunnlaget

Før han begynte i Akvaplan-niva i 2009, fikk SensE-gruppen omfattende erfaring i operativ beslutningsstøtte, herunder utvikling av GIS og web-baserte beslutningsstøttesystemer og datasett, organisering og gjennomføring av oljevernøvelser og workshops, samt deltakelse i oljevernoperasjoner. Ved å trekke på disse erfaringene, er SensE i dag en ledende leverandør av operasjonelle beslutningsstøttetjenester på norsk sokkel. Vår beslutningsstøtte tjenester utvikles for hvert enkelt tilfelle gjennom samråd med klienten. Eksempel tjenester inkluderer:

  • Utvikling eller modifisering av beredskapsplaner for akutte oljeutslipp
  • Utvikling av oljevernbeslutningsstøtte og strategier knyttet til et GIS
  • Utvikling av en miljøstrategisk oljevernplan for sensitive områder
  • Vurderinger og anbefalinger under et utilsiktet utslipp fra en plattform
  • Lokasjonsspesifikke beredskapsvurderinger, i samarbeid med et brønnplanleggingsselskap
  • Kontinuerlig tilgjengelighet for strategisk rådgivning og støtte i tilfelle av utilsiktede oljeutslipp

Akvaplan-niva i Aksjon

Kartet identifiserer lokaliseringen av infrastrukturer tilgjengelig ved oljesol i kystområdene på vestlandet. <span>Image: Geir Morten Skeie</span>
Kartet identifiserer lokaliseringen av infrastrukturer tilgjengelig ved oljesol i kystområdene på vestlandet.Foto: Geir Morten Skeie

For mer informasjon

Geir Morten Skeie
gms@akvaplan.niva.no