Oljedriftsmodellering

SensE gjennomfører oljedriftsmodellering som en del av risikovurderinger, oljevernberedskapsanalyser og screening analyser. Oljedriftsimuleringer utføres ved hjelp av OSCAR-modellen (SINTEF).

Drivbanemodellering utgjør ett av de grunnleggende elementene i kvantifiserte miljørisikovurderinger for akutte oljeutslipp. Skjebne og fordeling av olje i vannmassene, på havoverflaten og strandlinje modelleres. Resultatene presenteres i kart og figurer som gir grunnlag for både generelle og detaljerte oljevernberedskapsanalyser og planlegging, samt benyttes i miljørisikoanalyser. SensE bruker SINTEFs OSCAR-modell for oljedrifts modellering. Denne modellen analyserer skjebnen til olje ved hjelp av hind-cast databaser av meteorologiske data og strømdata som dekker en 20-30 års periode, samt en database med fysiske kjemiske egenskaper til råoljer fra hele verden. SensE bruker et høyt antall simuleringer for å oppnå en høy grad av nøyaktighet og statistisk robusthet og i tillegg møte regulatorisk krav. Dette gir også våre kunder et mer fullstendig bilde av utfallsrommet knyttet til miljøpåvirkning og oljevernberedskapsutfordringer knyttet til en bestemt aktivitet. Hvert tilfelle blir vurdert og anbefalingene adresserer et spekter av mulige situasjoner og opprettholder samtidig konsistens med bransjestandarder. Ved forespørsel utfører SensE også oljedriftsmodellering med skreddersydde oppløsning som en del av tidlig-fase miljøscreeningstudier, studier av sesongvariasjon i miljøforhold osv.

SensE gir kundene flere detaljerte resultater fra divbaneberegninger gjennom et brukergrensesnitt på Sense prosjektetnettside.

Oljedriftsmodellering er en del av de miljøstudier og analyser utført av SensE og er ikke tilgjengelig som en separat tjeneste.

 

Akvaplan-niva i Aksjon

SensE utfører analyser for å beregne spredning av oljesøl, og bruker SINTEF Marine Miljømodell verktøy i prosessen. Kartet viser den mulige utbredelsen av olje etter et overflateutslipp fra en plattform i Barentshavet. <span>Image: Cathrine Spikkerud</span>
SensE utfører analyser for å beregne spredning av oljesøl, og bruker SINTEF Marine Miljømodell verktøy i prosessen. Kartet viser den mulige utbredelsen av olje etter et bunnutslipp i Barentshavet. <span>Image: Cathrine Spikkerud</span>
Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Cathrine Stephansen
css@akvaplan.niva.no

Kunder og Prosjekter

Petro-Canada Norge AS
  • Well 34/4-11 (2009)
  • Well 34/4-11RE (2010)
  • Well 34/4-13 (2010)
  • Well 36/6-3 (2011)
Wintershall Norge ASA
  • Well 6406/3-8 (2009)
  • Well 35/12-3S (2010)
  • Well 35/12-4S&A (2010)
  • Well 35/9-7A (2011)
  • Well 6407/5-1 (2011)
Noreco
  • Well 7228/1-1 (2011)