Akkrediterte tjenester

Pålitelige og metodisk veldokumenterte resultater er helt sentrale i Akvaplan-nivas leveranser. Akvaplan-niva er akkreditert av Norsk akkreditering med registreringsnummer 079. Les mer om TEST 079 her.

Vi leverer akkrediterte tjenester og arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre akkrediterte metoder og prosedyrer. Vi tilbyr akkrediterte tjenester for å sikre sporbarhet, reproduksjon og åpenhet i alle faser av våre prosjekt. Våre akkrediterte tjenester omfatter prøvetaking, analyser og tolkning av resultater i henhold til NS-EN ISO 17025 og andre relevante nasjonale og internasjonale standarder og veiledninger.

  • Sikre, pålitelige resultater med høy kvalitet Akvaplan-niva tilbyr et bredt spekter av akkrediterte miljøtjenester:
  • Miljøvurderinger og overvåking av offshore petroleumsvirksomhet
  • Tolkning og rapportering
  • Prøvetaking i felt
  • Laboratorieanalyser av bunndyr og sedimenter
  • Bentisk taksonomi - arktiske havbunn-biota

Akvaplan-nivas laboratorium ble akkreditert i 1997 som det første biologiske analyselaboratorium i Norge.

Akvaplan-niva i Aksjon

Spesialister fra Akvaplan-niva sorterer bunndyr ut av sedimenter fra Barentshavet, og klargjør dem til taksonomisk identifisering. <span>Image: Akvaplan-niva</span>
Akvaplan-niva utfører akreditert biologisk prøvetaking i samsvar med Norsk Standards retningslinjer. <span>Image: Knut Forberg</span>
Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Lars-Henrik Larsen
lhl@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Environmental survey of monitoring region IX and X in the Barents Sea.

Mannvik, H.-P., I. H. Wasbotten & S. Cochrane. (2011)

Akvaplan-niva AS report nr. 411-5000.03. 169 pp.

Environmental survey of monitoring region VI.

Mannvik, H.-P., I. H. Wasbotten, M. H. Holm & S. Cochrane (2010)

Akvaplan-niva AS report nr. 411-4664.01. 347 pp.