Fakturering

Akvaplan-niva har endret sine rutiner når det gjelder mottak av fakturaer. Fakturaer blir nå skannet ved mottak, og alle fakturaer og kreditnotaer skal derfor adresseres:

Akvaplan-niva AS
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Vi ser helst at dere sender oss fakturaer / kreditnotaer som PDF fil på e-post, vennligst bruk følgende e-postadresse (kun 1 faktura / kreditnota pr fil):

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Vi krever en betalingsfrist på minimum 15 dager på alle fakturaer.

Krav til merking av faktura

Utover kravene om salgsdokumentasjon ihht bokføringsloven må alle fakturaer oppfylle følgende:

  • «Deres ref» feltet må inneholde navnet på personen hos oss som har bestilt varen / tjenesten.
  • Faktura og eventuelle underbilag skal ikke stiftes sammen – benytt binders ved behov.
  • Skriften på fakturaen må være tydelig