Nye oppdrettsmetoder

Miljøskader er en konstant trussel mot oppdrett under åpne forhold. Produksjonskostnader kan raskt bli for høye når miljøskader oppstår. Vårt team av spesialister har vært i forkant med å utvikle nye og forbedrede oppdrettsmetoder som både er lønnsomme og bærekraftige for en rekke oppdrettsarter. Disse inkluderer hyper-intensiv landbasert akvakulturproduksjon, forbedring av resirkuleringssystemer (RAS), grunne lengdestrømsrenner (LRS) og aquaponics.

Ny og forbedret oppdrettsmetoder

Vårt akvaforskteam koordinerer flere nasjonale og internasjonale prosjekter for å optimalisere oppdrett av atlantisk laks, røye, sea bass, piggvar og torsk. Teamet har lang erfaring med vellykkede prosjekter innen EUs rammeprogrammer for små og mellomstore bedrifter (SMB). I disse prosjektene har vi arbeidet med ny oppdrettsteknologi for tunge (SOLEMATES), piggvar (TURPRO), tench (PROTENCH), samt effektiv styring av reproduksjon og gyting hos en rekke arter (PROSPAWN), bedre fôring og fôrutnyttelse i hos sea bass (eFISHent) og utvikling av nye produksjonsmetoder for piggvar og tunge (MAXIMUS). Alle disse prosjektene er brukerstyrte prosjekter der vi utnytter den tette forbindelsen Akvaplan-niva akvaforskteam har med oppdrettsnæringen både i Norge og utlandet.

Resirkuleringssystemer

Resirkuleringssystemer, kjent som RAS er hyper-intensive, landbaserte systemer som bruker ressursene mer effektivt enn tradisjonelle åpne systemer. RAS-systemet bruker en rekke kulturkar og filtre hvor vannet kontinuerlig gjenvinnes og overvåkes for å holde optimale forhold året rundt. Vår forskningslag er involvert i flere prosjekter for å utvikle optimaliserte RAS systemer. Disse hyper-intensive systemer er også utformet for å redusere forbruket av fôr, vann, oksygen, energi og arbeid for å øke produksjonsvolum per ansatt.

Grunne lengdestrømsrenner (LRS)

Grunne lengdestrømsrenner er en spesialisert type RAS. LRS er konfigurert for å oppnå effektiv gjenbruk eller resirkulering.. Den er utformet for å oppnå langt bedre bruk av ressurser og er lett automatisert. Vår forskningsteam arbeider også med videre optimalisering ved å kombinere RAS og LRS teknologi.

Aquaponics

En av ulempene til resirkulerings systemer er vannutskifting. Imidlertid kan frekvensen av vannutskifting reduseres gjennom aquaponics, ved inkorporering av vannplanter og denitrifikasjon. Dette nye konseptet for industriell akvakultur blir undersøkt av vårt forskningsteam i samarbeid med ledende vitenskapelige og industrielle partnere.

 

Akvaplan-niva i Aksjon

Piggvar trives i høye tettheter! Akvaplan-niva jobber med videreutvikling av lengdestrømsrenne teknologi mht effektivisering og optimalisering. <span>Image: Albert Imsland</span>
Piggvar trives i høye tettheter! Akvaplan-niva jobber med videreutvikling av lengdestrømsrenne teknologi mht effektivisering og optimalisering.Foto: Albert Imsland

For mer informasjon

Thor Magne Jonassen
tmj@akvaplan.niva.no
Oslo

Relatert lesing

Stocking Density and its influence on growth of spotted wolffish, Anarhichas minor, in shallow raceways.

Imsland A.K., S. Gunnarsson, A. Foss, B. Sigurðsson & S. Sigurðsson (2009)

Journal of the World Aquaculture Society 40: 762-770.

Flatfishes (turbot, halibut, sole and winter flounder).

Imsland A.K. (2009)

In: N. Le Francois, M. Jobling, M. Carter & P. Blier (eds). Finfish species selection for intensive aquaculture diversification. CABI Publishing, Oxford, UK. March 2010 / Hardback / 688 Pages / ISBN 9781845934941, pp. 450-496, 608-611, 631-633, 649-656.