Forbedrede produksjonsregimer

Effektiv vedlikehold og forvaltning av vannkvalitet og fôringsregimer under akvakulturoperasjoner er viktig for å oppnå økonomisk bærekraftig produksjon. Vannkvalitet og fôringsregimer er sentrale faktorer som påvirker fiskens vekstytelse, fôr effektivitet og generell helsetilstand. Vårt akvaforskteam utfører undersøkelser både under kontrollerte laboratorieforhold og fullskala operasjoner for å definere optimal vannkvalitet og fôringsregimer forbærekraftig produksjon.

Vannkvalitet regimer og produksjon

Uavhengig av art valgt, er fisk avhengig av vann for å leve, spise, vokse og utføre kroppsfunksjoner. Vannkvalitetskontroll er derfor en viktig faktor for bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon. Den mest kritiske vannkvalitetsparameter i i vanlige produksjonssystemer er oppløst oksygen, u-ionisert ammoniakk og karbondioksid. Nitritt og nitrat konsentrasjon, pH, turbiditet og alkalitet nivåer er også viktige, spesielt i resirkuleringsanlegg. For å produsere fisk på en kostnadseffektiv måte, må produksjonssystemene være i stand til å opprettholde forsvarlig nivå av disse vannkvalitetsfaktorene, særlig i perioder med rask vekst. Vårt forskerteam studerer, derfor, de fysiologiske effektene av ulike vannkvalitetsparametre på fisk. Disse studiene bidrar til å fastsette grenseverdier for optimal vekst og velferd under fullskala produksjon.

Fôringsregimer og produksjon

Kontroll av fôringsregimer under oppdrettsproduksjon bidrar til optimal vekst og kan bidra til lavere andel moden fisk.  Fôrkostnadene kan representere opptil 40% av de totale produksjonskostnadene så optimal bruk er viktig. Våre spesialister utfører undersøkelser for å optimalisere fôringsregimer for ulike arter under ulike oppdrettsmetoder.

Kompensasjonsvekst er definert som akselerert vekst etter en periode med vekstdepresjon når de gunstige forholdene er gjenopprettet. Vi undersøker de mulige fordelene av kompensasjonsvekst for vekst, fôrutnyttelse og modning.

 

Akvaplan-niva i Aksjon

Piggvar brukes som testart i utviklingen av nye produksjonsstrategier. Denne ser opp og smiler til kamera. <span>Image: Lars Olav Sparboe </span>
Piggvar brukes som testart i utviklingen av nye produksjonsstrategier. Denne ser opp og smiler til kamera.Foto: Lars Olav Sparboe

For mer informasjon

Atle Foss
atf@akvaplan.niva.no
Bergen, Norway

Relatert lesing

Growth and maturation in Arctic charr (Salvelinus alpinus) in response to different feed rations.

Imsland, A.K., Gunnarsson, S. (2011)

Aquaculture 318, 407-411.

Compensatory growth in Atlantic halibut: effect of starvation and subsequent feeding on growth, maturation, feed utilization and flesh quality.

Foss A.K., A.K. Imsland, E. Vikingstad, S.O. Stefansson, B. Norberg, S. Pedersen, T. Sandvik & B. Roth (2009)

Aquaculture 290 (3-4): 304-310.