Miljøfaktorer

Eksterne miljøfaktorer som temperatur, saltholdighet og fotoperiode modulerer fiskens vekst og reproduksjon i havbruksanlegg. Våre akvakulturforskere undersøker hvordan disse miljøfaktorene kan manipuleres for å bedre kontroll med normal utvikling hos akvakulturarter og dermed optimalisere akvakulturproduksjonen.

Vår forskningsteam undersøker interaksjoner mellom miljømessige signaler som temperatur, saltholdighet, og daglengde. Vi er spesialister i manipulasjonsstudier utført på de tidlige livsstadiene hos viktige oppdrettsarter med påfølgende overvåking av vekst, miljøtilpasning under hele levetiden av dyret, og fysiologi og utvikling av viktige overganger som puberteten. Våre resultater er anvendt for å anbefale optimale vannkvalitets og fôringsregimer for å forbedre akvakulturproduksjonen.

Blant abiotiske faktorer, er temperaturen i fisken ansett som en viktig regulerende faktor av kjemiske reaksjoner i cellene. Daglengde, er klassifisert som et dirigerende faktor som styrer vekst gjennom sin regulering av endogene rytmer. Simultan manipulering av miljøfaktorer kan ha en sterkere innflytelse på vekst enn enkelt faktorer. Vårt mål er å forbedre produktiviteten og bæreevnen innen oppdrett.

 

Akvaplan-niva i Aksjon

Overvåkning av atferd og helsetilstand hos røye  ved høye tettheter i kar. <span>Image: Snorri Gunnarsson</span>
Forskjellen i fargekontraster på skinnet til kjønnsmoden og ikke kjønnsmoden røye blir tydelige når fisken sammenliknes side om side. Kjønnsmoden røye er rød-oransje i bukskinnet. <span>Image: Snorri Gunnarsson</span>
Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Albert Kjartanson Imsland
aki@akvaplan.niva.no
Kopavogi, Iceland

Relatert lesing

Effect of rearing temperature on growth of Arctic charr (Salvelinus alpinus) during juvenile and on-growing periods.

Gunnarsson, S., Imsland, A.K., Arnarson, I., Gústavsson, A., Arnarson, I., Jónsson, J.K., Foss, A., Stefansson, S. & Thorarensen, H. (2011)

Aquaculture Research 42, 221-229

Stepwise temperature regulation and its effect on growth, feeding, blood physiology and muscle growth patterns of juvenile Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.).

Larsen, S., Imsland, A.K., Lohne, P., Pittman, K. and Foss. A. (2011)

Aquaculture International 19: 825-837.