Utviklingsbiologi

Vi forsker for å utvide vår forståelsen av utviklingsbiologi og vekstfysiologi hos en rekke oppdrettsarter.

Vi forsker for å utvide vår forståelse av de grunnleggende biologiske prosesser, slik som vekst, normal utvikling og reproduksjon, for en rekke oppdrettsarter. Våre forbindelser med industrien gjør oss i stand til å anvende direkte denne kunnskapen for å forbedre akvakulturproduksjon og fiskens kvalitet.

Utviklingsbiologi

Utviklingsbiologi er studiet av prosessen der organismer vokser og utvikler seg gjennom et kontinuum av endringer fra gametogenesis, befruktning, dannelsen av den embryonale akse og vitale organer, deres differensiering og biomasse reorganisering under metamorfose, kjønnsmodning, og senescensen. Vår forskning fokuserer på hvordan disse biologiske prosesser påvirker ytelsen og velferd hos en rekke oppdrettsarter. Vår forskning integrerer kunnskap og teknikker fra genetikk, fysiologi, cellebiologi, nevrobiologi og evolusjonsbiologi.

Vekstfysiologi

Våre akvakulturforskere undersøker sammenhengen mellom vekstfysiologi og miljømessige faktorer hos en rekke fiskearter. Våre aktiviteter omfatter både eksperimentelle og felt-baserte studier med fokus på fiskens vekst, neuro-endokrine kontroll av sesongmessige reproduktive sykluser, og rollen som den genetiske bakgrunnen av fisk spiller for dens ytelse under ulike miljøforhold. Kunnskap i denne disiplinen hjelper oss med å fastsette hvordan en kan manipulere miljøfaktorer, hvordan en velger riktig belastning eller subpopulasjon for en fiskeart i henhold til lokale miljøforhold, og hvordan en kan utforme produksjonsprotokoller.

Akvaplan-niva i Aksjon

Befruktning av flekksteinbitegg med kryopreservert sperm undersøkes i mikroskop <span>Image: Albert Imsland</span>
Stryking av flekksteinbit egg for bruk i befruktningsforsøk med kryopreservert sperm. <span>Image: Albert Imsland</span>
Juvenile rognkjeks nyter livet i ei lengdestrømsrenne. Forskere fra Akvaplan -niva utvikler en protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avluser. <span>Image: Thor Arne Hangstad</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Albert Kjartanson Imsland
aki@akvaplan.niva.no
Kopavogi, Iceland

Relatert lesing

The influence of first-feeding diet on the Atlantic cod Gadus morhua phenotype: survival, development and long-term consequences for growth.

Koedijk, R.M., Folkvord, A., Foss, A., Pittmann, K., Stefansson, S.O., Handeland, S. & Imsland, A.K. (2010)

Journal of Fish Biology 77: 1-19.

The combined effects of temperature and GnRHa treatment on the final stages of sexual maturation in Atlantic salmon (Salmo salar L.) females

Vikingstad E., E. Andersson, B. Norberg, I. Mayer, U. Klenke, Y. Zohar, S.O. Stefansson & G.L. Taranger (2008)

Fish Physiology and Biochemistry 34: 289-298.