Tekniske inspeksjoner

Akvaplan-niva AS er et akkreditert inspeksjonsorgan for flytende oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften. Akvaplan-niva er akkreditert av Norsk akkreditering med registreringsnummer INSP 013 for inspeksjon. Les mer om vår akkreditering her.

Vi har lang erfaring innenfor inspeksjonstjenester, modellering og analyser, og har en av landets største porteføljer innenfor anleggssertifikater og akkrediterte lokalitetsundersøkelser.

Lokalitetsundersøkelser

Vi gjennomfører lokalitetsundersøkelser og utsteder anleggssertifikat i henhold til nåværende standard NS 9415 og NYTEK-forskriften. Dette innebærer analyser av bølger, strøm og ising. Der det er nødvendig tilbyr vi havbølgemodellering. Ved hjelp av OLEX lager vi også detaljerte anleggstegninger og bunnkart.

Anleggssertifikat

Utsteding av anleggssertifikat skjer gjennom verifisering av at anlegg oppfyller krav som er spesifisert i NYTEK-forskriften og NS 9415:2009. Dokumentasjon av anleggets lokalitet og tekniske spesifikasjoner blir gjennomgått, anlegget må inspiseres for å verifisere opplysninger og eventuelle avdekkede avvik skal lukkes før utstedelse av sertifikat og innrapportering til Fiskeridirektoratet via Altinn.

Akvaplan-niva i Aksjon

Inspeksjon av oppdrettsmærene i Mørsvikfjorden i nærheten av Martnesvik i Nord-Norge. <span>Image: Lars Olav Sparboe</span>
Inspeksjon av oppdrettsmærene i Mørsvikfjorden i nærheten av Martnesvik i Nord-Norge. <span>Image: Lars Olav Sparboe</span>
Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Kristine Steffensen
krs@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway