Vår organisasjon

Akvaplan-niva er et forskningsbasert aksjeselskap, registrert i enhetsregisteret under nummer NO 937 375 158. Selskapet eies av Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Ledelse

Salve Dahle: Direktør
Salve Dahle har vært direktør siden 2001. Direktøren er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen.

Anton Giæver: Assisterende direktør
Anton Giæver har vært assisterende direktør siden 2008. Han assisterer direktøren i den daglige driften av selskapet, infrastruktur og personell.

JoLynn Carroll: Assisterende direktør
JoLynn Carroll har vært assisterende direktør siden 2010. Hun assisterer direktøren i planleggingen, utviklingen og implementeringen av selskapets strategi for eksisterende og nye forretningsområder.


Akvaplan-niva’s Forretningsområde:

Forretningsområdene er delt inn i fire tematiske områder:

 • Forskning og innovasjon
 • Industri og miljø
 • Miljøtjenester - offentlige sektor
 • Akvakulturtjenester

Avdelingsledere:

 • Lars Henrik Larsen - Havmiljø
 • Guttorm N. Christensen – Kyst og ferskvann
 • Anita Evenset – Arktisk FoU
 • Albert Imsland - Akvakulturforskning
 • Anton Giæver – Akvakultur

Avdelingslederne er ansvarlig for drift og personell på sine avdelinger og rapporterer til direktøren.

Spesial grupper

I tillegg til de tematiske områdene, har selskapet egne kontaktpersoner for følgende forretningsområder:

 • Alexey Bambulyak - Russland og Øst-Europa
 • Cathrine Stephansen, Geir Morten Skeie ogTom Sørnes - Sensitive Environments Decisions Support Group (SensE)

Støttefunksjoner

 • Merete Stefanussen - Administrativ sekretor
 • Kirsti Isaksen - Økonomi ansvarlig
 • Barbara Vögele - Kvalitetssikring
 • Oddmund Isaksen - Logistikk
 • Jos Kögeler - IKT systemer

Styret

 • Greta Bentzen, Styreleder
 • Tor-Petter Johnsen
 • Gunnar Rørstad
 • Reidulf Juliussen
 • Edel Elvevoll
 • Marianne Frantzen, valgt av de ansatte