For å sikre den høyeste kvalitet og verdi for våre kunder, eier og styrer Akvaplan-niva enten helt eller delvis fasiliteter og infrastruktur som er avgjørende for vår forskningsaktivitet og tjenester. Disse fasiliteter inkluderer et akkreditert laboratorium for identifikasjon av marine -og ferskvanns organismer, produksjonsanlegg for fisk, FoU anlegg for økotoksikologi eksperimenter, et senter for landbasert akvakultur og vårt datterselskap, Unilab Analyse AS som gir akkrediterte kjemiske analyser.

Biologisk Analyse Laboratorium

Akvaplan-nivas biologiske analyse laboratorium gir rask og nøyaktig arts identifikasjon og evalueringer av marin -og ferskvanns bunndyr fra Nord-Atlanteren og Arktis regionen (hardbunn, bløtbunn og litoral sone). Gjennom aktiv taksonomisk forskning og omfattende kontakter med ledende forskere i Skandinavia og Russland, blir vår kunnskap om bunndyrfauna kontinuerlig oppdatert. Vi utfører også taksonomisk analyser av marine -og ferskvannsalger og plankton. Vårt biologiske analyse laboratorium er internasjonalt akkreditert i henhold til EN-45001, og deltar i nasjonale ringtester for taksonomien. Vi opprettholder et kvalitetsprogram i henhold til ISO 9001-standarder.

Kontaktperson: Roger Velvin, Avdelingsleder

Barents Laboratorium for biologiske analyser er lokalisert på Akvaplan-nivas hovedkontor i 3. etg. på Framsenteret i Tromsø. Laboratoriet utfører akkreditert prøvetaking, sortering og identifisering av organismer på havbunnen. Peronalet på laboratoriet skiller bunnlevende makroorganismer fra marine sedimentprøver, samlet inn i forbindelse med petroleumsindustriens miljøovervåkning i norske farvann.

TMY/Barents Økotoks Lab

TMY/Barents Økotoks Lab er et FoU anlegg for mikro - til meso-skala (opp til basseng skala) eksperimentelle studier og rutinemessig analyser for arktisk økotoksikologi. Anlegget inkluderer et fullt utstyrt marint klekkeri (TMY) med tillatelser til å utføre eksperimenter med akvatiske dyr. Anlegget er utviklet for å utføre fullskala produksjon eller eksperimenter med marin yngel. Anlegget inkluderer også et klima-kontrollert (både luft og vann) marint laboratorium (Barents Økotoks Lab) med et avansert overvåkingssystem for vannkvalitet. Laboratoriet er spesiallaget for å utføre studier for kjemisk eksponering og bestemme virkningene av enkelt forbindelser eller blandinger av forbindelser på akvatiske dyr. Studier ved TMY/Barents Økotoks Lab er utført av Akvaplan-nivas spesialister, eller av andre forskere fra kvalifiserte organisasjoner basert på et gebyr.

For mer informasjon kontakt: Thor Arne Hangstad

Troms Marine Yngel/Barents Økotoks Lab ligger 20 min. kjøretur fra Akvaplan-nivas hovedkontor i Framsenteret. Her kan man utføre mikro- til mesoskala (opp til bassengskala) eksperimenter og rutineanalyser innen arktisk økotoksikologi. En av Akvaplan-nivas spesialister i økotoksikologi forbereder en biologisk prøve for mikroskopiering. Barents Økotokslab består blant annet av en stor våtlab til eksperimenter, og en nærliggende tørrlab for klargjøring og undersøkelser av kjemiske og biologiske prøver. Troms Marine Yngel (TMY) er Akvaplan-nivas fasilitet for utføring av fullskalaproduksjon og eksperimenter med akvatiske dyr. Her tas en steinbit ut fra en av produksjonstankene for en helseundersøkelse.