Akkreditering

Sertifiseringer

Akvaplan-niva er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 

Akkrediteringer

Akvaplan-niva er akkreditert iht. laboratoriestandarden ISO 17025 og inspeksjonsstandarden ISO 17020. Vi utfører følgende oppdrag etter akkrediterte metoder:

Oppdrag innen miljøovervåking

 • Miljøovervåking av akvakulturanlegg: B-, C-, ASC- og C-/ASC-undersøkelser
 • Miljøovervåking offshore
 • Resipientundersøkelser
 • Miljøkartlegging
 • Kvantitative og semikvantitative undersøkelser av littoral og sublittoral hardbunn
 • Prøvetaking av bløtbunn
 • Prøvetaking av miljøgifter
 • Sortering og identifisering av marine bløtbunnsprøver
 • Vurdering og fortolkning av data 

Oppdrag innen kjemiske analyser

 • Miljøgifter i sedimenter og biologisk materiale
 • Kornstørrelse (Infiltrasjonsanlegg)
 • Fysikalsk/ kjemiske målinger i olje

Oppdrag innen tekniske inspeksjoner

 • Anleggssertifikat
 • Lokalitetsundersøkelse

 

ISO 9001