Loading...

  •  
  • Loading...
  •  

Skape verdier og bevissthet gjennom forskning

Akvaplan-niva integrerer forskning, beslutningsstøtte og teknisk innovasjon for å sikre verdiskapning og sikker miljømessig drift for bedrifter, myndigheter og andre kunder på verdensbasis.

Den lille rognkjeksen kan ha en stor rolle innen akvakultur industrien. Akvaplan-niva leder forskningsprosjekter der målet er å utvikle en fullskala protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avlusingsmetode. <span>Foto av  Lars Olav Sparboe</span>

Skape verdier og bevissthet gjennom forskning

Akvaplan-niva integrerer forskning, beslutningsstøtte og teknisk innovasjon for å sikre verdiskapning og sikker miljømessig drift for bedrifter, myndigheter og andre kunder på verdensbasis.

Lundefugel er en vanlig sjøfugl langs kysten av Nord Norge og Barentshavet. For å beskytte denne og andre sårbare arter, habitat og naturtyper tilbyr Akvplan-niva oppdatert kunnskap og rådgivning om planlegging og gjennomføring av aktiviteter med mindst mulig miljøpåvirkning <span>Foto av  Geir Morten Skeie</span>

Skape verdier og bevissthet gjennom forskning

Akvaplan-niva integrerer forskning, beslutningsstøtte og teknisk innovasjon for å sikre verdiskapning og sikker miljømessig drift for bedrifter, myndigheter og andre kunder på verdensbasis.

Egg av lodde (Mallotus villosus) på en fargerik bakgrunn av makroalger og grus i fjæresonen av en nord-norsk fjord. Akvaplan-niva gjennomfører forskningsprosjekter hvor effekter av petroleumsaktiviteter på sårbare livsstadier av av denne og flere andre fiskearter studeres. <span>Foto av  Knut Forberg</span>
Bla gjennom våre tilbud utformet for din bransje, eller kontakt oss direkte for å diskutere dine spesifikke mål:
Akvaplan-niva nyheter

Lenge leve muslingen

Lagt inn 08/06/2015  •  Nyhetskategorier: Nyheter

Muslingen Arctica islandica, på norsk kuskjell, kan bli over 500 år gammel. For 15 år siden oppdaget forskere at denne langlevde muslingen også er å finne på Ingøy i Måsøy kommune, Finnmark. Dette er verdens nordliges populasjon av denne arter. Denne oppdagelsen ble gjort av Michael Carroll som er marinbiolog ved Akvaplan-niva. [...] Les mer


i og rundt vår bransje
CoArc studieområde - Akvaplan-niva

Utenriksdepartementet støtter Akvaplan-nivas prosjekt CoArc

Lagt inn 17/02/2016  •  Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva i Tromsø har fått støtte til et prosjekt under UDs tilskuddsordning Arktis 2030. Prosjektet heter "A transatlantic innovation arena for sustainable development in the Arctic (CoArc)". Støttebeløpet er på 14,3 millioner og prosjektperioden er 2016-2020. Prosjektet er i tråd med sentrale Arktis 2030-kriterier som internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, miljøvern, og sikkerhet og beredskap. Primær målgruppe for prosjektet er petroleumsindustrien, som også deltar som partner i prosjektet. Andre partnere er: UiT Norges Arktiske Universitet, Havforskningsinstituttet, IRIS Internasjonale Forskningsinstitutt i Stavanger og den kanadiske institusjonen Fisheries & Ocean. De ulike partnerne vil bidra med betydelige egne ressurser inn i prosjektet. [...] Les mer