Loading...

  •  
  • Loading...
  •  

Skape verdier og bevissthet gjennom forskning

Akvaplan-niva integrerer forskning, beslutningsstøtte og teknisk innovasjon for å sikre verdiskapning og sikker miljømessig drift for bedrifter, myndigheter og andre kunder på verdensbasis.

Den lille rognkjeksen kan ha en stor rolle innen akvakultur industrien. Akvaplan-niva leder forskningsprosjekter der målet er å utvikle en fullskala protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avlusingsmetode. <span>Foto av  Lars Olav Sparboe</span>

Skape verdier og bevissthet gjennom forskning

Akvaplan-niva integrerer forskning, beslutningsstøtte og teknisk innovasjon for å sikre verdiskapning og sikker miljømessig drift for bedrifter, myndigheter og andre kunder på verdensbasis.

Lundefugel er en vanlig sjøfugl langs kysten av Nord Norge og Barentshavet. For å beskytte denne og andre sårbare arter, habitat og naturtyper tilbyr Akvplan-niva oppdatert kunnskap og rådgivning om planlegging og gjennomføring av aktiviteter med mindst mulig miljøpåvirkning <span>Foto av  Geir Morten Skeie</span>

Skape verdier og bevissthet gjennom forskning

Akvaplan-niva integrerer forskning, beslutningsstøtte og teknisk innovasjon for å sikre verdiskapning og sikker miljømessig drift for bedrifter, myndigheter og andre kunder på verdensbasis.

Egg av lodde (Mallotus villosus) på en fargerik bakgrunn av makroalger og grus i fjæresonen av en nord-norsk fjord. Akvaplan-niva gjennomfører forskningsprosjekter hvor effekter av petroleumsaktiviteter på sårbare livsstadier av av denne og flere andre fiskearter studeres. <span>Foto av  Knut Forberg</span>
Bla gjennom våre tilbud utformet for din bransje, eller kontakt oss direkte for å diskutere dine spesifikke mål:
Akvaplan-niva nyheter

Lagt inn 16/03/2017  •  Nyhetskategorier: Nyheter

[...] Les mer


i og rundt vår bransje

Lagt inn 16/03/2017  •  Nyhetskategorier: I fokus

[...] Les mer