News and Events

News by Category:


Job Vacancies:

Direktør akvakultur
Posted on 12/11/2018
In and Around Our Industry

Akvaplan-niva AS has sold Senja Akvakultursenter AS to Lerøy Aurora AS

Posted on 10/03/2015 • News Categories: Featured News


Senja Akvakultursenter (SAS)<br><span>Image by Lars O Sparboe, Akvaplan-niva AS</span>

Overtakelse er forventet å skje innen medio mars.
Senja Akvakultursenter (SAS), har tilhold på Rubbestad i Tranøy kommune og eier et 44 mål stort industriareal regulert til akvakulturformål.
Selskapet har konsesjon for 2 mill sjøklar rognkjeks og har tilgang på sjøvann fra en undersjøisk tunell som henter sjøvannet fra 90 m dybde i Solbergfjorden.

Anton A. Giæver, styreleder i SAS og assisterende direktør i Akvaplan-niva:
Akvaplan-niva etablerte Senja akvakultursenter AS i 2011 i forbindelse med kjøp av boet etter Norsk Marin Settefisk AS, som produserte settefisk av torsk på Rubbestad. Siden oppstart har SAS og Akvaplan-niva jobbet med å se på ulike forretningsmodeller for produksjon av postsmolt, landbasert produksjon av laks og produksjon av rognkjeks. Akvaplan-niva har siden 2010 drevet flere forskningsprosjekter med bruk av rognkjeks som rensefisk mot lakselus. Denne forskningen har vist at arten er meget godt egnet til formålet. På bakgrunn av etterspørselen i markedet, besluttet SAS i februar 2014 å starte opp produksjon av rognkjeks på Rubbestad. Allerede i mai samme år kom produksjonen i gang. Akvaplan-niva sin kjernevirksomhet er forskning og rådgivning innen vannmiljø og akvakultur. Vi er meget fornøyd med å ha kommet til en avtale med Lerøy Aurora AS om kjøp av selskapet.

Akvaplan-niva har parallelt med utviklingen av SAS jobbet med planer om etablering av et kompetanse-, utdannings- og utviklingssenter for intensiv landbasert akvakultur på Rubbestad, Barents Akvapark. Lykkes vi med disse planene, vil vi fortsatt være en aktør på Rubbestad og ser da fram til et godt samarbeid med vår nabo SAS og Lerøy Aurora!

Foto: Fylkesmannen i Troms

Stig Nilsen, konserndirektør havbruk Lerøy Seafood Group:
Lerøy Seafood Group (Lerøy) har gjort gode erfaringer med rognkjeks og har valgt å satse på denne rensefisken i havbruksanleggene i Norge. Gjennom kjøpet av SAS har Lerøy tilgang på fasiliteter som gjør at Lerøy blir selvforsynt med rognkjeks. Vi er fornøyd med å bli eier av Senja Akvakultursenter og ser fram til å utvikle virksomheten videre igjennom Lerøy Aurora AS, sammen med svært kompetente medarbeidere på Rubbestad.

Kontaktperson Akvaplan-niva AS: Anton A. Giæver, telefon 482 96459
Mail: agi@akvaplan.niva.no

Kontaktperson Lerøy Aurora AS: Stig Nilsen, telefon 913 95839
Mail: sni@leroy.no

More News

News

Posted on 16/03/2017 • News Categories: General News

Twitter

Posted on 16/03/2017 • News Categories: Featured News

Akvaplan-niva wins Norwegian Directorate of Fisheries environmental award

Posted on 26/08/2015 • News Categories: Featured News

Ingen innsikt uten oversikt

Posted on 26/06/2015 • News Categories: Featured News

Akvaplan-niva and NIVA workshop on Microplastics

Posted on 11/06/2015 • News Categories: Featured News

Long live the molluscs

Posted on 08/06/2015 • News Categories: General News

New report on salmonid migration in Bøkfjord and Neidenfjord

Posted on 07/05/2015 • News Categories: Featured News

Akvaplan-niva 30 years anniversary seminar

Posted on 26/03/2015 • News Categories: Featured News

New taxonomic guide to the Arctic calcareous tubeworms

Posted on 15/12/2014 • News Categories: General News