Loading...

  •  
  • Loading...
  •  

Creating Value and Awareness Through Science

Akvaplan-niva integrates research, decision support and technical innovation to secure economic value and safe environmental operations for businesses, authorities, and other clients worldwide.

The little lumpfish is playing a big role in the Aquaculture industry. Akvaplan-niva is leading research into the use of lumpfish as a new, natural method to minimize the damage from sea lice to fish farms . <span>Image by Lars Olav Sparboe</span>

Creating Value and Awareness Through Science

Akvaplan-niva integrates research, decision support and technical innovation to secure economic value and safe environmental operations for businesses, authorities, and other clients worldwide.

The Atlantic puffin (Fratercula arctica) is found along the North Atlantic coastline as far north as Greenland, Svalbard and Novaya Zemlya (Russia). Using the latest scientific findings, Akvaplan-niva helps clients assess their best options so that their activities are carried out in harmony with nature. <span>Image by Geir Morten Skeie</span>

Creating Value and Awareness Through Science

Akvaplan-niva integrates research, decision support and technical innovation to secure economic value and safe environmental operations for businesses, authorities, and other clients worldwide.

The eggs of capelin (Mallotus villosus) appear transulcent against a colorful background of macroalgae and gravel in the intertidal zone of a northern Norwegian fjord.  Akvaplan-niva is leading research into the effects of petroleum activities on the sensitive life stages of this and many other species. <span>Image by Knut Forberg</span>
Browse through our offerings designed for your sector or contact us directly to discuss your specific objectives:
Akvaplan-niva News

Long live the molluscs

Posted on 08/06/2015  •  News Categories: General News

The mollusc, Arctica islandica, lives longer than any non-colonial animal on Earth and can reach an age of 500 years. Fifteen years ago scientists discovered colonies of this long-lived mollusc in the northern part of Norway, near the island of Ingøy. This is the northernmost population of this species. The discovery was made by a marine biologist at Akvaplan-niva, Michael Carroll. [...] Read More


In And Around Our Industry
En ny art i oppdrett: I 2015 blir det produsert 10 millioner lakselus spisende rognkjeks i landbaserte anlegg; disse er fra  Senja i Troms. - Lars Olav Sparboe

Ingen innsikt uten oversikt

Posted on 26/06/2015  •  News Categories: Featured News

«Alt henger sammen med alt» er en av landsmoder Gro sine mest berømte erkjennelser. Det skulle borge for at man fort mister perspektivet når ting blir revet ut av sin sammenheng. I Aftenpostens bilag med den forventningsskapende tittelen «Innsikt» var vi 6. juni vitner til en øvelse der bilagets journalister tegner et mørkt bilde av oppdrettsnæringens bæreevne og framtid. Med «innsikt» i noen tilfeldige klipp fra ulike websider og løsrevne intervju av enkeltpersoner om næringens utfordringer gir journalistene uttrykk for dyp mistillit til norsk oppdrettsnæring sitt miljøengasjement. Der skrives det blant annet at havet trues av overgjødsling, sjøbunnen drukner av næringssalter og artsmangfoldet svekkes. [...] Read More